Reprezentace funguje již od roku 2015 v kooperaci s Českým svazem kanoistů. Cílem a vrcholem této reprezentace je reprezentovat co nejlepšími výkony ČR na světových akcích národních i klubových. Český svaz dračích lodí společně s Českým svazem kanoistů každý rok vysílá juniorské i seniorské, ženské, mužské i mixové posádky na mistrovství Evropy a světa pořádaných ECA – Europan Canoe Asociation a ICF – International Canoe Federation.
Mistrovství světa probíhá každý rok, liší se však jeho typ. Střídají se MS národů a klubů. Zatímco na MS národů probíhá individuální nominace a následná příprava pod manažery a asistenty jednotlivých reprezentací, na MS klubů se může nominovat celý klub/posádka typicky na základě výsledků z předchozí sezóny.
Mistrovství Evropy probíhá každý druhý rok a je určeno pro národní i klubové posádky.
Nominace se každý rok řídí nominačními kritérii, která jsou typicky vydávána na začátku daného roku.
Kalendář ECA: https://www.canoe-europe.org/categories/dragon-boat
Kalendář ICF: https://www.canoeicf.com/disciplines/dragon-boat

MANAŽEŘI REPREZENTACE

kategorie JUNIOŘI

Jiří
Přikryl

jiri.prikryl@csdl.cz

tel:

Kategorie ŽENY

Lucie
Kotoučová

mail

tel

Kategorie SENIOŘI

Marek
Knejzlík

mail

tel

ICF nominuje na multisportovní akce s přesahem jednoho kontinentu typu Světové hry a dále organizuje mistrovství světa a Světový pohár. Světové hry, jakožto nejvyšší možná soutěž pro dračí lodě se konaly naposledy právě včetně dračích lodí v roce 2009. Mistrovství světa se koná každý rok, střídá se však jeho formát. Zatímco v liché roky se koná mistrovství světa klubových posádek, v sudé roky se koná mistrovství světa národů. Světový pohár je organizován nepravidelně dle vyhovujících podmínek.

ECA nominuje na multisportovní akce kontinentálního typu jako Evropské hry a dále organizuje mistrovství Evropy. Mistrovství Evropy se koná jednou za 2 roky (každý lichý rok) a je určeno národním i klubovým posádkám.

ČSK každý rok organizuje juniorské, seniorské i veteránské kategorie, liší se však systém nominace i přípravy. Nominace do reprezentace se však vždy řídí nominačními kritérii, která jsou zpravidla vydávána na začátku daného roku. Složení jednotlivých reprezentací se různí, jedná se však o sportovce napříč disciplínami, které ČSK zaštiťuje, přičemž mimo dračáků se skládá také z rychlostních kanoistů, ale výjimkou nejsou ani bývalí sjezdaři či raftaři. 

Nominace seniorských a veteránských reprezentací probíhá vždy v souladu s typem akce, pro kterou daná reprezentace vzniká. Na národní šampionáty je nominace většinou individuální, na základě fyzických a dovednostních testů jednotlivých sportovců, a řídí ji předem zvolený manažer dané reprezentace. Na klubové šampionáty je nominace určena pro celé kluby, na základě výsledků nominačního závodu, či splnění podmínek nominace.

Juniorská reprezentace je vzhledem ke své specifické povaze organizovaná každý rok v podobném formátu, a to kombinací individuálního a klubového formátu. Tato kategorie má stálého reprezentačního trenéra, který společně s realizačního týmem určí na začátku roku hlavní reprezentační vrchol, na který se poté reprezentace soustředí. Pokud je tento vrchol šampionátem národním, vzniká reprezentace pouze na základě individuální nominace. Pokud se jedná o šampionát klubový, je nominace otevřena klubům, ale zároveň je vždy otevřena i individuální nominace do reprezentace, která poté startuje pod jedním z reprezentujících klubů, nebo za „klub národní juniorské reprezentace“. Individuální nominace je vždy řízena reprezentačním trenérem dle nominačních kritérií (formou fyzických testů), která jsou vytvořena  a aktualizována s ohledem na dračí a kanoistickou sezónu tak, ať mohou reprezentanti plnit své klubové povinnosti, ale zároveň plnit i povinnosti reprezentační. 
Juniorská reprezentace také navíc podporuje a připravuje reprezentanty mimo sezónu formou dobrovolných soustředění a dalších akcí.

Reprezentace je podporována ČR, svazem a jednotlivými kluby formou financí, materiálu a samozřejmě organizace.

Doplňující informace, výsledky z předchozích let a další najdete na kanoe.cz/dragonboat/reprezentace

Reprezentace 2020

Více informací…

Reprezentace 2019

Více informací…

Reprezentace 2018

Více informací…

Reprezentace 2018

Více informací…